Hem » artiklar » Varför har man dålig täckning och vad kan man göra åt det? 

Varför har man dålig täckning och vad kan man göra åt det? 

Det är många som har upplevt den frustration som riktigt instabil och dålig täckning kan innebära. Men frågan är vad dålig täckning beror på och hur kommer det sig att det fortfarande är ett problem på den svenska mobilmarknaden? Låt oss reda ut vad dålig täckning kan bero på. 

Dålig täckning är inget isolerat fenomen för en mobiloperatör, utan dålig täckning finns hos Telenor, Telia, Tele2 och andra operatörer på den svenska marknaden. Det finns inget mobilnät som har lyckats bli så heltäckande att problemen med dålig täckning försvinner helt. 

Har du suttit på ett tåg och försökt döda timmarna med en film på Netflix, men hindrats av ett nätverk som tappar internetanslutningen och en film som bara buffrar? Har du befunnit dig på en välbefolkad plats och letat efter dina vänner, men har inte kunnat kommunicera med dessa på grund av dålig täckning? Vi är många som har varit där. 

I ett samhälle som har blivit väldigt digitaliserat och där människor är djupt beroende av sina telefoner, inte bara för underhållning utan också för kommunikation, betalningar och arbete, är problemet med dålig täckning påtagligt. Det gör också att många manar på operatörer som Tele2, Telia och Telenor att åtgärda problem med dålig täckning så fort det bara är möjligt. 

Vad kan dålig täckning bero på? 

Den allra vanligaste anledningen till att man har dålig täckning på mobiltelefonen är att det ställe eller den plats man befinner sig på når en svag signal på mobilnätet. Det kan bland annat bero på vegetation som skog och träd, eller på andra naturliga hinder som stora landmassor, berg eller sten. 

På samma sätt som att berg eller skog kan blockera mobilnätets signaler och ge upphov till dålig täckning hos mobiloperatörer kan även byggnader ha en inverkan på mobiltäckningen. Stora byggnader kan dämpa signaler, både om man befinner sig utanför en som blockerar mobilnätets signal eller om man befinner sig inne i en byggnad. 

I det senare fallet är byggnadens konstruktion relevant för huruvida det blir dålig täckning. Det kan vara tjocka väggar eller tak som blockerar signalen, eller en viss typ av material som bidrar till dålig täckning. 

Vidare spelar också din utrustning en stor roll. Vissa telefoner har sämre egenskaper för att ta emot signalen, medan andra har starkare antenner och således är bättre på att undvika dålig täckning. En del forskning tyder på att mobiler har blivit sämre när det gäller antennerna, varpå problemen med dålig täckning hos Telia, Telenor eller Tele2 kan fortsätta. 

Tips för att åtgärda dålig täckning 

Många ringer och klagar på Telenors dåliga täckning, på att Tele2 har dålig täckning eller att täckningen är dålig hos Telia. Det finns någonstans runt 40 mobiloperatörer i Sverige och kunderna kan uppleva problem med dålig täckning hos många av dessa. Telenor, Tele2 och Telia har egna mobilnät för att undvika dålig täckning, något även Net1 och 3 har. 

Men ibland ligger sakerna också utanför mobiloperatörernas kontroll. Då är det som konsument bra att hålla koll på ett antal tips för att åtgärda problemen med dålig täckning, eller åtminstone försöka göra täckningen så bra att det går att skicka ett sms, ringa eller surfa in på en hemsida. 

  1. Använd handsfree och håll mobiltelefonen en bit från din kropp. På så sätt undviker du att din egen kropp blockerar eller dämpar mobilnätets signaler. 
  2. Om du är utomhus är täckningen ofta bättre om du tar dig till en lite högre plats, dit mobilnätets signaler når bättre. Då kan problemet med dålig täckning bli mindre. 
  3. Om du ska använda mobiltelefonen inomhus går det ibland att undvika problem med dålig täckning genom att ställa sig vid ett fönster.