Hem » artiklar

Kategoriarkiv: artiklar

Varför har man dålig täckning och vad kan man göra åt det? 

Det är många som har upplevt den frustration som riktigt instabil och dålig täckning kan innebära. Men frågan är vad dålig täckning beror på och hur kommer det sig att det fortfarande är ett problem på den svenska mobilmarknaden? Låt oss reda ut vad dålig täckning kan bero på. 

Dålig täckning är inget isolerat fenomen för en mobiloperatör, utan dålig täckning finns hos Telenor, Telia, Tele2 och andra operatörer på den svenska marknaden. Det finns inget mobilnät som har lyckats bli så heltäckande att problemen med dålig täckning försvinner helt. 

Har du suttit på ett tåg och försökt döda timmarna med en film på Netflix, men hindrats av ett nätverk som tappar internetanslutningen och en film som bara buffrar? Har du befunnit dig på en välbefolkad plats och letat efter dina vänner, men har inte kunnat kommunicera med dessa på grund av dålig täckning? Vi är många som har varit där. 

I ett samhälle som har blivit väldigt digitaliserat och där människor är djupt beroende av sina telefoner, inte bara för underhållning utan också för kommunikation, betalningar och arbete, är problemet med dålig täckning påtagligt. Det gör också att många manar på operatörer som Tele2, Telia och Telenor att åtgärda problem med dålig täckning så fort det bara är möjligt. 

Vad kan dålig täckning bero på? 

Den allra vanligaste anledningen till att man har dålig täckning på mobiltelefonen är att det ställe eller den plats man befinner sig på når en svag signal på mobilnätet. Det kan bland annat bero på vegetation som skog och träd, eller på andra naturliga hinder som stora landmassor, berg eller sten. 

På samma sätt som att berg eller skog kan blockera mobilnätets signaler och ge upphov till dålig täckning hos mobiloperatörer kan även byggnader ha en inverkan på mobiltäckningen. Stora byggnader kan dämpa signaler, både om man befinner sig utanför en som blockerar mobilnätets signal eller om man befinner sig inne i en byggnad. 

I det senare fallet är byggnadens konstruktion relevant för huruvida det blir dålig täckning. Det kan vara tjocka väggar eller tak som blockerar signalen, eller en viss typ av material som bidrar till dålig täckning. 

Vidare spelar också din utrustning en stor roll. Vissa telefoner har sämre egenskaper för att ta emot signalen, medan andra har starkare antenner och således är bättre på att undvika dålig täckning. En del forskning tyder på att mobiler har blivit sämre när det gäller antennerna, varpå problemen med dålig täckning hos Telia, Telenor eller Tele2 kan fortsätta. 

Tips för att åtgärda dålig täckning 

Många ringer och klagar på Telenors dåliga täckning, på att Tele2 har dålig täckning eller att täckningen är dålig hos Telia. Det finns någonstans runt 40 mobiloperatörer i Sverige och kunderna kan uppleva problem med dålig täckning hos många av dessa. Telenor, Tele2 och Telia har egna mobilnät för att undvika dålig täckning, något även Net1 och 3 har. 

Men ibland ligger sakerna också utanför mobiloperatörernas kontroll. Då är det som konsument bra att hålla koll på ett antal tips för att åtgärda problemen med dålig täckning, eller åtminstone försöka göra täckningen så bra att det går att skicka ett sms, ringa eller surfa in på en hemsida. 

  1. Använd handsfree och håll mobiltelefonen en bit från din kropp. På så sätt undviker du att din egen kropp blockerar eller dämpar mobilnätets signaler. 
  2. Om du är utomhus är täckningen ofta bättre om du tar dig till en lite högre plats, dit mobilnätets signaler når bättre. Då kan problemet med dålig täckning bli mindre. 
  3. Om du ska använda mobiltelefonen inomhus går det ibland att undvika problem med dålig täckning genom att ställa sig vid ett fönster. 

Så funkar det med telefonförsäljning

Telefonförsäljning är ett fenomen som har funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka, men som i takt med digitaliseringen tagit nya skepnader. Men all marknadsföring via telefon, fax eller digitala videosamtal är någon form av telefonförsäljning, även om definitionen kan variera. Men om du försöker sälja något med en telefon, hur den än må så ut, som ditt redskap är det telefonförsäljning du sysslar med. Låt oss gå igenom: så funkar det med telefonförsäljning! 

Samtidigt som det här kan vara en effektiv metod för att attrahera nya kunder, alternativ förlänga eller fördjupa det kommersiella samarbete man redan har med en kund, finns det många som ställer sig frågande till telefonförsäljning. Det är ett fenomen som har negativa konnotationer för många svenskar och allmänheten känner en viss motvilja mot verksamhet av den här typen. 

Anledningen till det är att det finns många oseriösa aktörer när det kommer till telefonförsäljning. Så funkar telefonförsäljning, att det på många sätt är en oreglerad arbetsmetod, som kommer att öppna för oetiska företag eller oetiska personer som är ute efter att tjäna pengar. Det är företag som försöker lura sina kunder och som ofta har noga uträknade målgrupper som i det här fallet kan vara sårbara. 

Så funkar det med telefonförsäljning – används i flera syften 

Det är självklart inte bara oseriösa försäljare som hör av sig via telefon och det innebär att telefonförsäljning kan användas i andra syften också. Det kan vara ren marknadsföring för att berätta om ett företags varor eller tjänster, det kan vara politisk reklam inför ett val och det kan vara välgörenhetsorganisationer som ringer för att samla in pengar. 

Allt ovan är exempel på telemarketing, även om det inte alltid behöver vara i syfte att få till en transaktion eller ett köp. För många som driver eget företag är teleförsäljning trots detta ofta förknippat med negativa känslor, något som rimmar med allmänhetens uppfattning. Detta kan ha att göra med att många upplever att det ringer väldigt mycket från många olika telefonnummer och att det i sig är belastande. 

Varning för oseriösa telefonnummer kopplade till telefonförsäljning

Ett effektivt sätt att undvika att få samtal från oseriösa telefonförsäljare är att blockera sitt telefonnummer via det som kallas NIX-Telefon. Det är ett register dit människor själva kan ansluta sitt telefonnummer för att undvika samtal som ringer upp i insamlings-, marknadsförings- eller försäljningssyfte. Däribland oseriös telefonförsäljning. 

Men så funkar telefonförsäljning, att det i andra fall kan vara seriös och bra försäljning per telefon. Nackdelen med att ansluta sig till NIX-Telefons register är att man inte kommer att få några seriösa försäljningssamtal över telefon heller, eftersom det här blockerar alla massringningar. 

Å andra sidan finns det en allmänt skeptisk inställning till den typen av kalla samtal, när man inte har någon tidigare relation med företaget eller organisationen som ringer upp. Således är det många som gärna blockerar alla samtal som ringer i försäljnings- eller marknadsföringssyfte. 

Nedan följer en lista över telefonnummer som vi vill varna lite extra för. Det går naturligtvis att använda den inbyggda funktionen i din telefon, som ger dig chansen att blockera specifika telefonnummer. Du kan också vända dig till din mobiloperatör, som kan hjälpa dig att blockera inkommande samtal från specifika telefonnummer. 

075-101 54 64

075-101 57 76

075-101 58 50

075-101 30 43

075-101 67 50

075-101 41 78

075-179 26 17

073-471 20 10

073-471 79 42

073-699 33 27

073-471 56 43

075-558 92 51

075-101 64 60

075-101 58 24

075-101 41 68

075-101 55 27

075-101 29 84

075-101 31 16

075-101 60 43

075-101 33 32

075-101 20 22

075-179 37 88

075-101 47 84

075-101 39 63

075-558 90 00

075-101 23 75

075-101 64 74

075-101 22 55

075-101 55 48

075-101 27 95

075-101 54 04

075-101 59 64

075-101 32 23

073-121 47 24

073-471 87 15

073-530 06 36

075-179 32 40

073-471 87 23

073-471 86 19

073-471 92 24

073-504 01 23

073-471 20 21

073-471 24 68

073-471 70 25

073-121 47 97

073-471 53 55

073-471 85 00

073-471 24 55

073-471 72 12

073-471 51 03

073-471 90 24

073-471 43 93

073-471 88 42

073-471 70 28

073-471 92 25

073-121 48 54

073-471 73 63

073-121 41 46

073-471 75 53

073-471 73 67

073-471 56 29

073-471 79 13